اخبار برگزیده

دو سخن از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فتنه88

مقام معظم رهبری:

«عدّه ای هم سوءاستفاده د و گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»؛ دیگر از این صریح‌تر؟ آیا این شعار داده شد یا نه؟ خب اگر این شعار داده شده، تبرّی از این شعار، آن روز هم لازم بود و باید مید که ند، حالا هم یک عدّه‌ای از آنها حمایت بکنند، آن‌وقت دم از امام و طرف‌داری از امام و طرف‌داری از نظام و طرف‌داری از انقلاب هم بزنند! این نمیشود، این قابل قبول نیست. این پدیده‌ی بسیار بدی است، پدیده‌ی زشتی است، این پدیده را ما اصلاً نمی‌پسندیم. ۱۳۹۵/۰۴/۱۲»

«کسانى بیایند درست در خط مقابل امام حرکت کنند، درباره‌ى مسئله‌ى قدس در روز قدس آنجور موضعگیرى کنند، در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بیاورند، بعد ما باانى که با اساس مبناى امام و حرکت امام صریحاً مخالفند، اظهار همراهى کنیم، خودمان را در کنار اینها قرار بدهیم و تعریف کنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم؛ در عین حال بگوئیم ما دنباله‌روِ امامیم! این امکان ندارد، این قابل قبول نیست. ملت هم این را خوب فهمیدند. ملت این را مى‌بیند میداند میشناسد میفهمد.14/3/1389»


دو سخن از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فتنه88

دو سخن از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فتنه88

دو سخن از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فتنه88

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها